Cargando...

Recursos

La secció incorpora recursos disponibles en la xarxa per a l'ensenyament i aprenentatge d'alemany, àrab, espanyol, francés, anglés, italià, portugués, rus, valencià i, a més, un document amb enllaços generals d'utilitat no referits a cap idioma en concret.

Next

Expressions orals

En aquest apartat s'ofereixen 58 propostes d'Expressió Oral de Nivell A2 (33 monòlegs, 21 diàlegs destinats a 2 participants i 4 converses de 3 participants) per a cadascun dels idiomes: alemany, àrab, espanyol, francés, anglés, italià, portugués, rus i valencià.

Els continguts proposats s'emmarquen en el nivell A2 i es poden utilitzar com a material d'aula o d'exàmens.

Les fitxes s'ofereixen en format odt i en pdf de manera que puguen editar-se segons les diverses necessitats o utilitzar-se sense modificacions.

Esperem que us resulten d'utilitat.

Next

eRaro

Qui mai ha comés un error, mai ha provat alguna cosa nova. (A. Einstein)

eRaro és una aplicació de creació pròpia del Cefire d'Elda en la qual s'ha categoritzat un corpus de més de 4.000 errors, a partir de 231 expressions escrites de diversos nivells (A1-C2 del MECR), en les següents llengües: alemany, espanyol, anglés, portugués i valencià.

L'objectiu d'eRaro és ser d'utilitat tant per a l'alumnat, com per al professorat com per als departaments. Permet usos diferents segons els nostres objectius.

En la creació del corpus han participat 41 docents de 7 Escoles Oficials d'Idiomes de les 3 províncies de la Comunitat Valenciana.

Next

Llibre

Amb els meus mestres he aprés molt; amb els meus col·legues, més; amb els meus alumnes encara més. (Proverbi hindú)

Pràcticament tot el nostre procés educatiu es conjura per a prevenir-nos contra els errors, perquè interioritzem la idea que aquests, abans o després, s'acaben pagant. No ha d'estranyar-nos, així, el nostre continu lament quan els cometem o la renuència a assumir riscos amb la finalitat d'evitar-los per més que puguen suposar una font decisiva d'enriquiment i de motivació per a l'aprenentatge.

L'error, des del seu transcendent potencial, està en el centre d'aquesta nova publicació impulsada des del CEFIRE d'Elda. Així, la present obra, Metodologia i avaluació de llengües naix amb una vocació aperturista, pretén convertir-se en una proposta oberta a la recerca i a l'aprofundiment en aspectes que, coneixent el seu caràcter incomplet, queden encara pendents.

L'obra, en la qual han participat 60 autors procedents de diferents àmbits (Cefire, EOI, universitat), consta d'un llibre i un CD. El llibre s'articula entorn de dos grans eixos: la metodologia i l'avaluació de llengües estrangeres.

A aquests components tangibles, ens agradaria afegir un altre no menys significatiu, que constitueix un comú denominador dels aspectes abans assenyalats: obertura.

Millorar és tasca de tots! Let's Interthink!